హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడి

 మేము మా 6 ఎకరాల డూప్లెక్స్ విల్లాస్ ప్రాజెక్ట్ @ ఇంద్రేశం, పటాన్‌చెరు, హైదరాబాద్, తెలంగాణ కోసం పెట్టుబడిదారుల కోసం వెతుకుతున్నాము - కాల్ 9652317300

35 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టండి - 55 లక్షలు పొందండి

50 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టండి - 90 లక్షలు పొందండి

25 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టండి - 40 లక్షలు పొందండి

10 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టండి - 17 లక్షలు పొందండి


హామీ - భద్రత:

363 చదరపు గజాల - ఇంద్రేశం, పటాన్‌చెరు, హైదరాబాద్‌లో స్పాట్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ @ డ్యూప్లెక్స్ విల్లాస్ ప్రాజెక్ట్

6 బై బ్యాక్‌లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి

No comments

Powered by Blogger.